Munch, J.St  Minder fra en Jerusalemsfærd. Med 14 Illustrationer og et Kart over Jerusalem
Forfattar:  Munch, J.St

Mallings Boghandels Forlag, Kristiania utan år (Frå dei siste tjue åra av 1800-talet). Tredie Tusinde. 8vo. 118, (1), X. Dekorert originalbind. Stempelet åt bokhandlaren. Namnetrekk.
#Reiser