Lilleskare, Arnfinn  Eickhoffhuset. Frå bygdemiljøet. Soge og minne frå eit hus på Dale + «Bilete»
Forfattar:  Lilleskare, Arnfinn

«Eickhoffhuset», utan stad/år. Men utgitt seinast i 1995. Stor 8vo. 154 s. Maskinskriven materie. Originalbind. Helsing frå Lilleskare og julehelsing på forsatsbladet. «Bilete» (Stanghelle 1999). 4to. 159 s. Maskinskriven materie. Originalbind. Ei lengre helsing på forsatsbladet. Ein skade på sidene 72 - 134 etter noko som kan likna eit hundebitt utan teksttap. 1995.
#Personalia