Barnebladet Magne 1956. 65. årgang. Redaktør: Fru Aslaug Halvorsen

Utgjevar: Oslo distriktsråd for barnelosjene av I.O.G.T, Oslo 1956. Stor 8vo. Sjirtingband. Bibliotekseksemplar. 1956.
#Periodika