Veier til Norge. Mangfoldige minner. Redigert av Liv Bjørnhaug Johansen og Ida Tolgensbakk Vedeld

Oslo 2008. Stor 8vo. 144 s. Originalbind. 2008.
#Sosiologi