Visor og eventyr. Gamle og nye. Tilskipa av Rolv Skre. Teikningar av Magnus Hardeland

Utgjeve av «For Bygd og By», Bergen 1945. 4to. 87 s. Hefta, originalt omslag. Ein fuktskade øvst på dei første sidene; kraftigast på tittelsida. Omslaget er noko pletta. 1945.
#Folkeminne