Krag, Hans  Norsk heraldisk mønstring. Fra Fredrik IV's regjeringstid 1699 - 1730
Forfattar:  Krag, Hans

Bind I (hefta 1-20, hefte 19 og 20 har berre omslaga, materien vantar). Bind II (hefte 1 - 3). 123, 19 paginerte sider. Eit fint og reint samtidig heilgranitolbind. Bokeigarmerket etter to eigarar. Vedlegg: Tre kvitteringar frå J.W. Cappelen til ein kjend overbibliotekar; dessutan eit maskinskrive ark frå Hans Krag med tittelen «Våben efter utvalgtre norske segl fra 1650-1700.» Salsbrev/vaskesetel for verket.
#Personalia