Møller, Nicolai  Fra Leibniz til Hegel. Utvalg og innledning ved A.H. Winsnes
Forfattar:  Møller, Nicolai

Oslo 1969. 8vo. 183 s. Hefta, originalt omslag. Fire vedlegg (av desse er eitt handskrive og eitt maskinskrive) og nokre merknader og understrekingar i teksta. Med namnetrekket åt Emil Boyson 1969.
#Filosofi