Norske skolefolk I-II. Hovudredaktør: Lars Beite

Paul T. Dreyers forlag, Stavanger 1966. Stor 8vo. 1727 s. Portrettfoto og minibiografiar. Originalbind med vareomslag. Omslaga er ufriske. Boka eles er i fin stand. 1966.
#Personalia