Rom's Pattedyr-Album. Indeholdende 30 farvetrykte Tavler med 169 Afbildninger

N.C. Rom, København utan år (men av eldre dato). 8vo. Originalbind. Laus. Eigarstempel- og namn. Permen er noko oppskrapa. Fargeplansjane er i fin stand.
#Dyr