Norsk ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band XI. Hovudredaktørar: Oddrun Grønvik, Helge Gundersen, Lars S. Vikør og Dagfinn Worren

Samlaget, Oslo 2013. Stor 8vo. 1608 spalter. Originalbind. Feil nummerering på ryggen; det står II men skal vera XI. Ubrukt. 2013.
#Språk