Præstefamilien eller Troen kamp med verden. Af A.L.O.E

Horten, C. Andersens forlag utan år (slutten av 1800-talet). 8vo. 141, 8, 11 s. Dekorert originalbind. Conrad Andersen dreiv trykkei, vekebladforalg og bokforlag frå 1880-talet. Han starta Illustrert familieblad i 1887. Dette bladet flytta i 1928 til Oslo og kom med varianten Nynorsk vekeblad få år etterpå. Då var Emil Moestue eigar.
#Norske