Stortinget 1910-1912. Med 126 billeder. Utgit av Vilhelm Haffner

Kristiania 1910. 8vo. 78 s. Hefta, originalt omslag. Fuktskade nedst på dei fjorten første sidene. Bakomslaget er litt småpletta, elles fin. 1910.
#Personalia