Tidsskrift for husstell-lærerinner. Organ for Landslaget for husstell-lærerinner. 31. årgang 1949

Oslo 1949. 8vo. ca. 180 (1) sider. Simpelt privatbind. Små bruksspor. Namnestempel bakerst. 1949.
#Kokebøker