Med Tyskland som mål. En offisiell beretning fra de forente staters Amry Air Forces om 8.bombekommandos første år over Europa. Oversatt av Kåre Fasting

Oslo 1945. Gyldendal . Stor 8vo. 126 sider. Gjennomillustrert. Hefta, originalt omslag. Nokre smårifter i ryggen, liten brett i nedre hjørne av foromslaget, litt pletta bakomslag. Materien er nær perfekt. 1945.
#Andre