Norsk presse under hakekorset I

Oslo, Tell forlag, 1945. Folioformat. 172 sider. Samtidig lysegrønt striehalvbind. Litt fuktskade på fordekkelen samnt gjennomgåande i nedre hjørne. 1945.
#Andre