Norsk presse under hakekorset I

Oslo, Tell forlag, 1945. Folioformat. 172 sider. Samtidig grønt sjirtinghalvbind. Små bruksspor. Lite sår etter prislapp på fordekkelen. 1945.
#Andre