Norsk presse under hakekorset II

Oslo, Tell forlag, 1945. Folioformat. 219 sider. Samtidig lysegrønt sjirtinghalvbind. Ein del sår og skrapingar på for- og bakdekkelen, Litt slakk rygg. Materien pen. 1945.
#Andre