Debatt og reform. Festskrift for Norsk Lektorlag ved 75-års jubileet 1967. Redaktør: Inspektør Reidar Marmøy

Oslo 1968. 8vo. 131, (1) sider. Hefta, originalt omslag. 1968.
#Pedagogikk