Distriktshøgskule - for kven? Redigert av Steinar Lægreid

Oslo 1973. Det norske Samlaget. (Orion Debatt 138). Liten 8vo. 123, (1), (4). Med artiklar av Gunnar Skirbekk, Svein Lundevall, Per Borten, Einar Førde, Sigrid Straand, Jostein Nærbøvik, Ingjald Ørbeck Sørheim 1973.
#Pedagogikk