Skoledirektørene i Norge 1860 - 1985

Oslo (1985). Kirke og undervisningsdep. og Selskapet fot norsk skolehistorie. 8vo. 31, (1) sider. Hefte (stifta), originalt omslag. 1985.
#Pedagogikk