Rømmesmo, Jon  Teikning i folkeskolen og framhaldsskolen. Oppgåver og rettleiing
Forfattar:  Rømmesmo, Jon

(Trondheim) (1959). Liten 8vo. 39 sider. Hefta (stifta), originalt omslag. 1959.
#Pedagogikk