Evneprøve for 1. klasse i folkeskolen. Standariser på grunnlag av Kuhlmann-Andersons gruppeprøve. Ved B. Ribskog

Oslo 1941. 8vo. 69 sider. Illustrert. Hefta, originalt omslag. Namnetrekk på foromslaget. Forlagsstempel (blindstempel) på foromslaget. 1941.
#Pedagogikk