Norsk pedagogisk tidskrift. 5. aargangen 1921. Utgjeve av Norskmaalslagt for lærarane ved den høgare skulen og lærarskulen. Med bladstyre S. Bøyum og J. Fr. Voss + Norsk pedagogisk tidskrift. 6. aargangen 1922. Utgjeve av Norskmaalslagt for lærarane ved den høgare skulen og lærarskulen. Med bladstyre J. Fr. Voss

(Oslo). Johansen & Nielsens prenteverk. 8vo. 304 + 294 s. Originalbind. Nokre blyantnotatar på smusstittelsida. Begge årgangane i eit bind 1921.
#Skule