NOU. Norges offentlige utredninger. 1996 nr, 7. Museum. Mangfald, minne, møtestad. Utgreiingar frå eit utval som vart oppnemnt ved kongeleg resolusjon av 15. desember 1993

Oslo 1996. Avgjeven til kulturdepartementet 22. mars 1996. 4to. (A4-format). Hefta, originalt omslag. Litt falma rygg. 1996.
#Kultursoge