Det Norske samlaget. Bøker 1868-1992. Ein forlagsbibliografi

Oslo 1993. 8vo. 264 sider. Illustrert. 15 dobbeltsidige fargeplansjar med bokforsider. Originalbind med vareomslag. 1993.
#Om