Håndbok for menige. Marinen 1953 Tillegg nr 1. Rettelser og tillegg pr.1 juli 1954

Oslo 1954. 8vo. 46 sider. Originalbind. Liten brett på framsida. 1954.
#Militariana