For Alle, 1912. Norsk kalender utgit av Kristiania Journalistklub. 15. Aargang

Kristiania, Eget forlag 1911. 8vo. 154 sider + Annonsar. Originalt dekorert raudt heilsjirtingbind. Falma rygg. 1911.
#Kalender