For alle, Norsk kalender utgitt av Kristiania Journalistklub 1909. 12. Aargang

Kristiania Journalistklubs Forlag 1909. 8vo. 192 sider + annonsar. Originalt dekorert heilsjirtingbind. Falma rygg. Bruksspor. 1909.
#Kalender