Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 1999. 11 årgang

Nærbø 1999. Tverr 8vo. 192 sider. Originalbind. Namnetrekk. 1999.
#Lokalhistorie