Hva kan jeg bruke banken til

Fellesbanken as, Trondheim utan år 4to. 80 sider. Originalbind. Dette er nr 31 av 100 eks.
#Økonomi