Fra Kvarven til Ulriken. Red. Gran Bøgh

Bergen 1942. 4to. 136, (1) sider. 8 fargereproduksjonar. Originalbind. Nokre mindr slitasjespor. Delar av omslaget ligg ved. Eit lite hakk i ryggen. Nr. 646 av 1500 nummererte 1942.
#Lokalhistorie