Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II

Oslo 1997. 8vo. 131 sider. Hefta. Nou 1997 :15 1997.
#Politi