Nordre Bergenhus amt. Beretning om den økomoiske tilstand Femaaret 1906-1910. Utgit av Det statistiske centralbureau

Kristiania 1913. Stor 8vo. 39 sider. Hefta. Namnetrekk på framsida. Bruksspor. 1913.
#Lokalhistorie