Register for Nordre Bergenhus amtstings Forhandlinger for aarene 1908-1917

Bergen U.å. Stor 8vo. 55 sider. Enkelt originalt pappbind.
#Lokalhistorie