Rudi, Olav  Sigmund Breisjø. Ei soga um ein kristen ungdom
Forfattar:  Rudi, Olav

Lutherstiftelsens forlag, Oslo 1926. 8vo. 199 s. Dekorert originalbind. Bandet er litt oppskrapa For- og ettersatsen er noko pletta (brune prikkar). Eit par flekkar på tittelbladet. Likevel eit bra eksemplar. 1926.
#Norske