Godske, C.L  Oppdagerferden. Forskning og friluftsliv
Forfattar:  Godske, C.L

Eide forlag, Bergen 1971. Tverr 8vo. 95 s. Illustrert. Vedlegg: Deltakarliste. Originalbind med vareomslag. 1971.
#Natur