Verdens nyheter 1-2. 5000 års verdensbegivenheter i avisform. Norsk utgave ved redaktør Torstein Meidell Johnsen. Revidert utgave ved cand. mag. John Solheim i samarbeid med Dr. philos. Axel Coldevin

Faktum forlag, Oslo 1970. 2. opplaget. Stor 4to. Rikt illustrert. 400 s. + tabellar, oversyn og stikkordregister. Originalbind. Ein støytskade i nedre hjørne på bok nummer to. 1970.
#Verda