Kulturarbeid i Finnmark. Utredning av et arbeidsutvalg nedsatt av Fylkesutvalget. Arbeidsdokument til fylkesplanen for Finnmark

Finnmark 1974. 4to. 166 s. Hefta, originalt omslag. 1974.
#Lokalhistorie