Estetikk i plan- og byggesaker. Veileder. Utgitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet og Miljøverndepartementet

Oslo 1997. 4to. 180 s. Hefta, originalt omslag. 1997.
#Arkitektur