Sportsfiskerens leksikon. Hovedredaktør: Kjell W. Jensen

Oslo 1968. Stor 8vo. 1720 spalter. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Ufriskt omslag. 1968.
#Natur