Hvor går tyskland? Innenrikspolitiske utfordringer ved århundreskiftet. Redigert av Godrun Gaarder

Europa-programmet, Oslo 1998. 8vo. 327 sider. Originalbind. 1998.
#Verdshistorie