Jafar, Jafar D. Med Numan Saadaldin Al-Niami og Lars Sigurd Sunnanå  Oppdraget. Innsidehistorien om Saddams atomvåpen
Forfattar:  Jafar, Jafar D. Med Numan Saadaldin Al-Niami og Lars Sigurd Sunnanå

Spartacus, Oslo 2005. 240 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag, Forlagsstempel på botnsnittet. 2005.
#Verdshistorie