Illustrert vitenskap. Hele året - verden rundt 2000

4to. 128 sider. Gjennomillustrert. Originalbind. 2000.
#Verda