Nesse, Agnete  Kollektiv og individuell variasjon i bergensdialekten. Talemål i Bergen 5
Forfattar:  Nesse, Agnete

Utgjevar: Målføresamlinga, Bergen 194. 8vo. 165 s. Hefta, originalt omslag.
#Språk