Norske dikt 1-6. Utvalg og forord ved Brikt Jensen

Oslo 1983. 8vo. Originalbind. 1983.
#Lyrikk