Mål og namn. Studiar i nordisk mål- og namnegransking. Hidersskrift til Olav T. Beito. Redigert av Hallvard Magerøy og Kjell Venås

Oslo 1971. 8vo. 390 s. Originalbind. Helsingsliste. Nummerert eksemplar nr. 214 1971.
#Språk