Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabetisk ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor från reformationen till närvarande tid. Efter tryckta källor och medelst nya bidrag samlade och utarbetade af Herm. Hofberg 1-2

Stockholm 1876. 8vo. 643, 511 s. Originalt skinnbind. Permen er noko oppskrapa. Materien er fin. 1876.
#Personalia