Thorsvik, Eivind med bidrag av statsarkivar Alf Kiil og oppsynssjef Hans J. Bjørnstad  Ut mot hav. Fiskerihistorie for Nordland. Utgitt av Nordland Fylkes Fiskarlag, Bodø ved 50-årsjubileet 21/9 1977
Forfattar:  Thorsvik, Eivind med bidrag av statsarkivar Alf Kiil og oppsynssjef Hans J. Bjørnstad

Bodø 1977. Stor 8vo. 368 s. Illustrert. Originalbind. Ein liten flekk på botnsnittet, elles fin. 1977.
#Sjøfart