Årsskrift for Lesja historielag 1992

8vo. 144 s. Illustrert. Originalbind. Helsing frå Ungdomslaget Verdandi. Inneheld eirad artiklar i samband hundreårsjubiléet åt U.L. Verdandi 1992.
#Frilynde