Nordland fylkestings forhandlinger for året 1936

Bodø (1937). 8vo. 609, VII sider. Eit enkelt originalbind. Permen e rlitt gulna. 1937.
#Lokalhistorie